Ljusterö Lagerhotell flyttar verksamheten till Gärdsviks Gård

Ljusterö Lagerhotell som är ett enskilt bolag flyttar verksamheten till Gärdsviks Gård AB.
Verksamheten har inte ändras och ni behöver inte göra något, allt flyttas med mellan bolagen.